Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

phần mềm đếm sản phẩm qua cổng LPT hiển thị số đếm trên phần mềm giúp các bạn tự thiết kế bộ đếm sản phẩm đơn giản nhưng hiệu quả cao ..tùy vào ý tướng của mỗi người thiết kế bộ đếm độc dáo chảu riên mình sao cho theo sơ đồ nguyên lý chân 13 được nối xuống mát qua nút ấn s ..khi bạn kết nối như hình ảnh mỗi lần bạn ấn nút s thì số đếm tăng lên 1...
DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐẾM SẢN PHẨM QUA CỔNG LPT
Phần mềm đo tần số tín hiệu quả cổng LPT của máy tính
phần mềm thiết kế nhằm giúp tận dụng hiệu quả chiếc máy tính có cổng LPT... ưu điểm rất dễ sử dụng và điều chế tín hiệu đầu vào không cần kiens thức về điện tử các bạn có thể tự chế tạo cho mình thiết bị đo tần số rất dễ với sự hỗ trợ của phần mềm mọi thắc mắc hoặc cần bản nâng cấp cao hơn về phần mềm xin liên hệ trieuvanhai@gmail.com số điện thoại 0973369507 CÁC BẠN DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐO TẦN SỐ (đo tín hiệu dao động) TẠI ĐÂY

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

ttttttt


Web
value="vinablog.blogspot.com" checked="checked" /> VinaBlog


ffff

Web VinaBlog

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

dowload midi nhac

Last modified Size Description -

INDEX 16-Jul-1996 13:24 1.4K

binhyen.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

cafedang.mid 21-Oct-1995 19:15 25K

cobe.mid 06-Feb-1997 22:26 82K

comot.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

congai.mid 28-Nov-1996 16:33 62K

contim.mid 21-Oct-1996 18:13 44K

contuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 23K

dauyeu.mid 18-Nov-1996 16:51 41K

demcuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 9.9K

dskn.mid 21-Oct-1996 18:13 52K

gapnhau.mid 21-Oct-1995 19:17 53K

hoangvu.mid 25-Oct-1996 17:27 49K

hoavang.mid 22-Feb-1996 13:49 19K

khongten.mid 22-Feb-1996 13:49 10K

longme.mid 12-Aug-1997 09:05 16K

matbiec.mid 21-Oct-1995 19:18 72K

matle.mid 22-Feb-1996 13:49 16K

mottinhy.mid 21-Oct-1996 18:14 121K

mua.mid 21-Oct-1996 18:15 35K

muaroi.mid 21-Oct-1995 19:19 12K

muathu.mid 21-Oct-1995 19:20 22K

muatren.mid 21-Oct-1996 18:15 36K

neubietc.mid 21-Oct-1995 19:21 29K

nguctu.mid 25-Oct-1996 17:27 51K

quapho.mid 21-Oct-1996 18:15 64K

qyhuong.mid 06-Feb-1997 22:26 61K

raudang.mid 30-Dec-1996 01:36 50K

rumai.mid 21-Oct-1995 19:22 6.0K

ruocden.mid 12-Aug-1997 09:04 15K

taondoi.mid 22-Feb-1996 13:49 6.9K

tchokhng.mid 06-Feb-1997 22:26 51K

thuydu.mid 22-Feb-1996 13:49 21K

tiengmua.mid 30-Dec-1996 01:39 97K

tinhcu.mid 21-Oct-1996 18:16 52K

tinhden.mid 06-Feb-1997 22:26 35K

tinhem.mid 09-Dec-1996 19:27 112K

tinhsau.mid 23-Feb-1996 04:23 23K

tokyobn.mid 26-Nov-1996 18:51 48K

tramnam.mid 21-Oct-1995 19:24 52K

trungvng.mid 21-Oct-1995 19:25 40K

vedayem.mid 21-Oct-1995 19:25 19K

vienxu.mid 22-Feb-1996 13:49 13K

xaem.mid 21-Oct-1996 18:16 56K

xaemroi.mid 21-Oct-1995 19:26 48K

xomdem.mid 13-Dec-1996 17:50 30K

yeu.mid 19-Feb-1997 00:25 27K longme.mid 12-Aug-1997 09:05 16K

ruocden.mid 12-Aug-1997 09:04 15K

yeu.mid 19-Feb-1997 00:25 27K

tinhden.mid 06-Feb-1997 22:26 35K

tchokhng.mid 06-Feb-1997 22:26 51K

qyhuong.mid 06-Feb-1997 22:26 61K

cobe.mid 06-Feb-1997 22:26 82K

tiengmua.mid 30-Dec-1996 01:39 97K

raudang.mid 30-Dec-1996 01:36 50K

xomdem.mid 13-Dec-1996 17:50 30K

tinhem.mid 09-Dec-1996 19:27 112K

congai.mid 28-Nov-1996 16:33 62K

tokyobn.mid 26-Nov-1996 18:51 48K

dauyeu.mid 18-Nov-1996 16:51 41K

nguctu.mid 25-Oct-1996 17:27 51K

hoangvu.mid 25-Oct-1996 17:27 49K

xaem.mid 21-Oct-1996 18:16 56K

tinhcu.mid 21-Oct-1996 18:16 52K

quapho.mid 21-Oct-1996 18:15 64K

muatren.mid 21-Oct-1996 18:15 36K

mua.mid 21-Oct-1996 18:15 35K

mottinhy.mid 21-Oct-1996 18:14 121K

dskn.mid 21-Oct-1996 18:13 52K

contim.mid 21-Oct-1996 18:13 44K

INDEX 16-Jul-1996 13:24 1.4K

tinhsau.mid 23-Feb-1996 04:23 23K

vienxu.mid 22-Feb-1996 13:49 13K

thuydu.mid 22-Feb-1996 13:49 21K

taondoi.mid 22-Feb-1996 13:49 6.9K

matle.mid 22-Feb-1996 13:49 16K

khongten.mid 22-Feb-1996 13:49 10K

hoavang.mid 22-Feb-1996 13:49 19K

demcuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 9.9K

contuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 23K

comot.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

binhyen.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

xaemroi.mid 21-Oct-1995 19:26 48K

vedayem.mid 21-Oct-1995 19:25 19K

trungvng.mid 21-Oct-1995 19:25 40K

tramnam.mid 21-Oct-1995 19:24 52K

rumai.mid 21-Oct-1995 19:22 6.0K

neubietc.mid 21-Oct-1995 19:21 29K

muathu.mid 21-Oct-1995 19:20 22K

muaroi.mid 21-Oct-1995 19:19 12K

matbiec.mid 21-Oct-1995 19:18 72K

gapnhau.mid 21-Oct-1995 19:17 53K

cafedang.mid 21-Oct-1995 19:15 25K
-

cafedang.mid 21-Oct-1995 19:15 25K

gapnhau.mid 21-Oct-1995 19:17 53K

matbiec.mid 21-Oct-1995 19:18 72K

muaroi.mid 21-Oct-1995 19:19 12K

muathu.mid 21-Oct-1995 19:20 22K

neubietc.mid 21-Oct-1995 19:21 29K

rumai.mid 21-Oct-1995 19:22 6.0K

tramnam.mid 21-Oct-1995 19:24 52K

trungvng.mid 21-Oct-1995 19:25 40K

vedayem.mid 21-Oct-1995 19:25 19K

xaemroi.mid 21-Oct-1995 19:26 48K

binhyen.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

comot.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

contuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 23K

demcuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 9.9K

hoavang.mid 22-Feb-1996 13:49 19K

khongten.mid 22-Feb-1996 13:49 10K

matle.mid 22-Feb-1996 13:49 16K

taondoi.mid 22-Feb-1996 13:49 6.9K

thuydu.mid 22-Feb-1996 13:49 21K

vienxu.mid 22-Feb-1996 13:49 13K

tinhsau.mid 23-Feb-1996 04:23 23K

INDEX 16-Jul-1996 13:24 1.4K

contim.mid 21-Oct-1996 18:13 44K

dskn.mid 21-Oct-1996 18:13 52K

mottinhy.mid 21-Oct-1996 18:14 121K

mua.mid 21-Oct-1996 18:15 35K

muatren.mid 21-Oct-1996 18:15 36K

quapho.mid 21-Oct-1996 18:15 64K

tinhcu.mid 21-Oct-1996 18:16 52K

xaem.mid 21-Oct-1996 18:16 56K

hoangvu.mid 25-Oct-1996 17:27 49K

nguctu.mid 25-Oct-1996 17:27 51K

dauyeu.mid 18-Nov-1996 16:51 41K

tokyobn.mid 26-Nov-1996 18:51 48K

congai.mid 28-Nov-1996 16:33 62K

tinhem.mid 09-Dec-1996 19:27 112K

xomdem.mid 13-Dec-1996 17:50 30K

raudang.mid 30-Dec-1996 01:36 50K

tiengmua.mid 30-Dec-1996 01:39 97K

cobe.mid 06-Feb-1997 22:26 82K

qyhuong.mid 06-Feb-1997 22:26 61K

tchokhng.mid 06-Feb-1997 22:26 51K

tinhden.mid 06-Feb-1997 22:26 35K

yeu.mid 19-Feb-1997 00:25 27K

ruocden.mid 12-Aug-1997 09:04 15K

longme.mid 12-Aug-1997 09:05 16K -

longme.mid 12-Aug-1997 09:05 16K

ruocden.mid 12-Aug-1997 09:04 15K

yeu.mid 19-Feb-1997 00:25 27K

tinhden.mid 06-Feb-1997 22:26 35K

tchokhng.mid 06-Feb-1997 22:26 51K

qyhuong.mid 06-Feb-1997 22:26 61K

cobe.mid 06-Feb-1997 22:26 82K

tiengmua.mid 30-Dec-1996 01:39 97K

raudang.mid 30-Dec-1996 01:36 50K

xomdem.mid 13-Dec-1996 17:50 30K

tinhem.mid 09-Dec-1996 19:27 112K

congai.mid 28-Nov-1996 16:33 62K

tokyobn.mid 26-Nov-1996 18:51 48K

dauyeu.mid 18-Nov-1996 16:51 41K

nguctu.mid 25-Oct-1996 17:27 51K

hoangvu.mid 25-Oct-1996 17:27 49K

xaem.mid 21-Oct-1996 18:16 56K

tinhcu.mid 21-Oct-1996 18:16 52K

quapho.mid 21-Oct-1996 18:15 64K

muatren.mid 21-Oct-1996 18:15 36K

mua.mid 21-Oct-1996 18:15 35K

mottinhy.mid 21-Oct-1996 18:14 121K

dskn.mid 21-Oct-1996 18:13 52K

contim.mid 21-Oct-1996 18:13 44K

INDEX 16-Jul-1996 13:24 1.4K

tinhsau.mid 23-Feb-1996 04:23 23K

vienxu.mid 22-Feb-1996 13:49 13K

thuydu.mid 22-Feb-1996 13:49 21K

taondoi.mid 22-Feb-1996 13:49 6.9K

matle.mid 22-Feb-1996 13:49 16K

khongten.mid 22-Feb-1996 13:49 10K

hoavang.mid 22-Feb-1996 13:49 19K

demcuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 9.9K

contuoi.mid 22-Feb-1996 13:48 23K

comot.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

binhyen.mid 22-Feb-1996 13:48 22K

xaemroi.mid 21-Oct-1995 19:26 48K

vedayem.mid 21-Oct-1995 19:25 19K

trungvng.mid 21-Oct-1995 19:25 40K

tramnam.mid 21-Oct-1995 19:24 52K

rumai.mid 21-Oct-1995 19:22 6.0K

neubietc.mid 21-Oct-1995 19:21 29K

muathu.mid 21-Oct-1995 19:20 22K

muaroi.mid 21-Oct-1995 19:19 12K

matbiec.mid 21-Oct-1995 19:18 72K

gapnhau.mid 21-Oct-1995 19:17 53K

cafedang.mid 21-Oct-1995 19:15 25K